Indmeldelse

Kom på besøg, hvis I overvejer at indmelde jeres barn på Grænseegnens Friskole.

Kontakt skolens kontor og lav en aftale om et besøg på skolen, hvor I kan få en rundvisning og en snak om børn skole og skolevalg.

Optagelse

En forudsætning for optagelse er, at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag og aktivt vil tage del i skolens liv. Det er endvidere en forudsætning at familien er medlem af skolekredsen. Medlemskab koster 150 kroner pr. familie pr. år. Forældre til børn på Grænseegnens Friskole er automatisk medlem af forældrekredsen.

Indskrivning

I forbindelse med indskrivning indbetales der et gebyr, som er friskolens sikkerhed for, at indskrivningen er gældende. Dette gebyr er på 1400 kroner pr. elev og betales senest i maj ved skolestart i august.

Indmeldes et barn midt i skoleforløbet, i 4.-5. årgang eller senere, opkræves et engangsbeløb på 1000 kroner.

Indmeldes et barn midt i skoleforløbet, i 6.-9. årgang eller senere, opkræves et engangsbeløb på 2000 kroner.

Disse beløb opkræves idet familien ikke har deltaget i opsparing til de årlige lejrskoler.

Skolepenge

Skolepenge opkræves vis PBS og betales forud den 1. i måneden, 12 måneder årligt, og satserne for skoleåret 2021/22 fremgår herunder.

Årgang 0-3

SkolepengeSFOSamlet
1. barn1.000 kr.500 kr.1.500 kr.
2. barn700 kr.500 kr.1.200 kr.
3. barn m. fl.567 kr.0 kr.567 kr.

Årgang 4-9

Skolepenge
1. barn1.500 kr.
2. barn1.200 kr.
3. barn m. fl.567 kr.

Søskenderabat gives kun, når søskende går på skolen samtidig.

Tilmelding til fritidsordning er obligatorisk i årgang 0-3 og der betales pr. barn. Det er dog kun de første to børn, der betaler SFO.

Der er mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO-betaling. Kontoret kan oplyse om tidsfrister mm.

Betalingsservice

Det er et krav at man tilmelder til betalingsservice.

Husk det skal være en forælders cpr.nr og navn der skal indtastes. Kundenummer kan findes på den første faktura I modtager. Friskolens registreringsnummer er: 9737 Konto: 4334558

Opsigelsesperiode

Som forældre til en eller flere elever på Grænseegnens Friskole, skal I være opmærksomme på, at der er en opsigelsesperiode på 3 måneder.

Dokumenter