NEDENSTÅENDE ER UNDER REVIDERING – DER KAN FOREKOMME FEJL. SE BOOKEDE TIDER I HAL OG SAMLINGSSAL HER:

Booking (conventus.dk)

Udlejning af hallen og samlingssalen

Skolens faciliteter kan lejes af alle personer over 25 år som er medlem af Grænseegnenes Friskoles skolekreds.
Et medlemskab til skolekredsen koster 200,- kr. pr år.

 • Forældre og ansatte kan benytte salen gratis til at afholde følgende arrangementer:
  – Egne runde fødselsdage
  – Eget bryllup, kobberbryllup eller sølvbryllup
  – Egne barnedåb
  – Børnefødselsdage for friskolebørn
  – Konfirmation for friskolebørn (datoen skal reserveres to år inden konfirmationsdagen – ved flere interessenter trækkes lod)

Andre fester/arrangementer afholdes til priser som opført under skolekreds.
Udleje af skolens faciliteter omfatter ikke afholdelse af ungdomsfester.
Skolen opfordrer til at forplejning bestilles fra Holbøl Landbohjem.

Udlejningspriser i dkr

 • Pris for medlemmer af forældrekreds og ansatte
  I tidsrummet fredag kl 18.00 til søndag kl 18.00: 0,-
  Rengøring skal foretages af lejer/låner
   
 • Pris for medlemmer af skolekreds
  Fredag kl 18.00 til lørdag kl 12.00: 1800,-
  Lørdag kl 12.00 til søndag kl 12.00: 2400,-
  Søndag kl 12.00 til søndag kl 20.00: 1000,-
  Hele weekenden – Fredag kl 18.00 til søndag kl 18.00: 3000,-
  Leje andre tidspunkter: pr time 250,-
  10 timers klippekort (andre tidspunkter): 2000,-
  Obligatorisk slutrengøring skal tilkøbes: 1000,
   
 • Pris for eventuelle erhvervsarrangementer
  Alle henvendelser omkring erhvervsarrangementer behandles individuelt.
   
 • EKSTRA
  Book en springinstruktør igennem HFIF til en børnefødselsdag: 200,-

Regler for leje af faciliteterne
Lokalerne kan reserveres op til ét år inden festens afholdelse.
Når datoen reserveres skal det fulde lejebeløb inklusiv slutrengøring indbetales på skolens konto.
Ved afbestilling af lejemål indenfor en måned før lejedato, tilbageholdes 50% af det indbetalte lejebeløb.
Ved lejers afbestilling kan udlejer frit udleje faciliteterne til anden side, dette uanset at der er betalt afbestillingsgebyr.
Hallen er godkendt som forsamlingslokale til maksimalt 400 personer.
I hallen findes der borde og stole til 300 personer stablet i redskabsrummet.
Samlingssalen er godkendt som forsamlingslokale til 80 personer.
I samlingssalen finder der borde og stole til 80 personer stablet i redskabsrummet.
Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelsen.
Oprydning gælder også udendørsareal (fjernelse af cigaretskodder, dåser etc.).
Der kan tilkobles egen musik til musikanlæg via jackstik.
Internet er tilgængeligt.
Service er ikke inkluderet.
Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelser der knytter sig til lejers arrangement.
Ved salg af spiritus skal arrangør selv indhente spiritusbevilling.
Ved overnatning skal arrangør selv indhente godkendelse ved brandmyndighederne.
Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og/eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster. Udbedring af evt. skader må kun foretages på foranledning af skolen.
Musikken skal dæmpes efter kl. 02.00 og der må ikke være åbne døre og vinduer efter kl. 02.00.
Rygning er tilladt udenfor og husk venligst at benytte askebægre.
Alle former for flasker, dåser, papir og papemballage skal lejer selv fjerne.
Sække med køkkenaffald må kommes i containeren ved skolens hovedindgang.
Udlevering af nøgle/kode foretages i ugen op til festen: Kontakt skolens kontor (her modtages også navn på kontaktperson)
Aflevering af nøgle/kode efter festen: Aftal overdragelsestidspunkt med kontaktperson som skolens sekretær har navngivet.
Udlejningsreglerne er gyldige i skoleåret 2018/2019 – Godkendt af bestyrelsen 11. Juni 2018

Ordensregler
Vi har et fælles ansvar for at passe på hallen, således at den altid er pæn og indbydende for de næste brugere.
Derfor
– tages ude sko altid af og stilles i indgangsområdet
– smides affald i skraldespanden
– foregår rygning udenfor
– skal der altid være en ansvarlig tovholder til stede når hallen benyttes (fx lærer, træner, holdleder eller bestyrelsesmedlem)
– meddeles alle beskadigelser af hallen til skolens kontor
– mobbes/fejes halgulvet altid efter brug
– efterlades hallen i samme stand som da du/I kom og helst bedre ©

Sikkerhedsregler
– Der må kun springes i redskaber når der er en springinstruktør tilstede
– Der må kun være én i trampolinen af gangen
– Det er altid springinstruktøren der tager imod
– Der må i trampoliner udelukkende springes fra trampolin og ud i springgravene – der må ikke laves salto oppe i trampolinen
– Der må alene laves ben-spring, enkelt saltoer – og enkelt skruer ud i springgrav/måtte. Ingen dobbeltspring – og aldrig lande på maven (supermandsspring), idet risikoen for rygskader er større ved dette
– Minitrampolin bruges altid uden tilløb, og dermed kun i opstillinger med f.eks. plint og hest
– Spring i air-track er også forbeholdt enkelt saltoer og enkelt skruer

Booking (conventus.dk)