2022

Januar: Kommunikationsstrategi for skolen iværksættes med gradvis indførsel af platform til forældre, opdatering af hjemmesiden, designmanual, strategi for sociale medier mm.

2021

Februar: Ny skoleleder tiltræder.

August: Ny strukturering af skolens faser og årgange med henblik på at lave en blivende model. Tilpasning af timetal og oprettelse af center for særlige indsatser i skolen. Indførsel af bevægelse og mindfulness i dagens første pause og en længere pause senere på dagen. Modulopdeling af skolens lektioner og dermed prioritering af fordybelse, kreativitet samt udnyttelse af udendørs-arealer og faciliteter i nærområdet. Der oprettes mad/outdoor/krea-fag i 5.-6. årgang. Morgensamling med sang samt fortælling i historie og religion gøres til en fast del af alle elevers hverdag. Udskolingen får eget område på skolen og egen morgensamling. Svømning et halvår hvert år i 3. til 6. årgang.

2020

Skolens gamle gymnastiksal bliver – med fondsmidler og i samarbejde med borgerforening og idrætsforening – moderniseret til glæde for alle. Der bliver lavet køkken og toilet, så lokalerne kan fungere som forsamlingshus. Samtidig bliver der oprettet et lokale til e-sport på 1. sal.

2019
januar: nye ringetider, skoledagen slutter 14.25 mht. bustiderne

2018
maj: skolebyt for hele skolen med Skørbæk Ejdrup Friskole i Himmerland
12. august: første dag for faseopdelte hold: 0. kl, 1.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-9. klasse
Første skoledag år 7 – 112 elever
september: lejrskole for ny fase Ravne: Manchester
september: lejrskole for ny fase Hulen: Aarhus

2017
26. januar: første spadestik til multihallen
13. august: første skoledag år 6 – 117 elever
29. september: officiel indvielse af multihallen, som blev taget i brug allerede 1.skoledag.

2016
september: lejrskoler for egern og ulve: Thüringen og Manchester
8. august: første skoledag år 5 – 116 elever
maj: lejrskoler for muldvarpe, skovmus og ørne: Barsø og Aarhus

2015
september: lejrskoler for egern og ulve: Samsø og København
9. august: første skoledag år 4 – 107 elever
skolen har stedfæstet sin profil med fire fyrtårne: sprog, musik, naturvidenskab og krop & bevægelse
juni: den første 9. klasse har været til eksamen
maj: lejrskoler for muldvarpe, skovmus og ørne: Naturskolen, Ribe

2014
september: lejrskoler for egern og ulve: Sydslesvig og London
10. august: første skoledag år 3 – 104 elever
29. april 2014: Generalforsamling
Bestyrelse, ledelse og personale oplever fortsat god vind omkring skolen. Motion og bevægelse er stadfæstet og integreret i skoledagen. Det kreative aspekt bliver forstærket i undervisningsregi.

2013
11. august: første skoledag år 2 – 78 elever
Lejrskoler for alle skolens klasser: Kobbermølle, Odense, København og Berlin.
14. april: Generalforsamling (se beretning for 2012)
Grænseegnens Friskole får sin egen sang i fødselsdagsgave. Lærerstaben begynder at blive sammentømret og oplever synergieffekt. Der er fokus på mange og gode undervisningstimer. Der er en generel medvind omkring skolen.

2012
12. august: første skoledag år 1 – 63 elever
16. april: Generalforsamling (se beretning for 2011)
Efter en travl og hæsblæsende opstart kan bestyrelse og ledelse begynde at fokusere på tilsyn af skolen. Der bliver også nedskrevet adskillige politikker med udgangspunkt i værdigrundlaget.

2011
14. august: Første skoledag år 0 – Opstart af Grænseegnens Friskole – 47 elever
Det efterfølgende halve år havde bestyrelsen travlt med ansættelse af skoleleder, samt at ansætte de lærere der skulle danne rammerne for den nye skole.
26. januar: indskrivnings- og informationsaften
Henover årsskiftet 2010/2011 blev værdigrundlaget nedskrevet og vedtaget af bestyrelsen

2010
12. oktober: Stiftende generalforsamling for Grænseegnens Friskole (samt oprettelse af støtteforening). En ny skole var født!
15. september: Informations– og idéaften på Holbøl skole
Den 8. august blev der indsendt anmeldelse om oprettelse af friskole til Undervisningsministeriet, sammen med et depositum på 30.000 kroner doneret af lokalsamfundet.
Afledt af beslutningen om folkeskolelukning trak en gruppe forældre i arbejdstøjet, og begyndte at undersøge mulighederne for at etablere en friskole.
Den 23. juni vedtog Byrådet i Aabenraa at lukke Holbøl skole, med virkning fra det efterfølgende skoleår.