“Lovpligtige informationer” har til formål at samle de informationer, som lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne anviser omkring information som friskoler skal lægge på deres hjemmeside.

Lovstoffet kan findes her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810

Skolens vedtægter

Vedtaget på skolens generalforsamling den 16.4.2012 og offentliggjort på skolens hjemmeside den 17.4.2012. Sidst opdateret den 18.3.2016.

Værdigrundlag

Skolen skal offentliggøre oplysninger om sit værdigrundlag på hjemmesiden.

Forretningsorden

Certificeret tilsynsførende

Bestyrelse og forældrekreds skal i fællesskab beslutte, hvorvidt det eksterne tilsyn med skolens undervisning skal gennemføres via en eller flere certificeret/certificerede eksterne tilsynsførende eller via regelmæssige selvevalueringer efter en godkendt selvevalueringsmodel.

På Grænseegnens friskole har bestyrelse og forældrekreds på et forældrekredsmøde den 12. september 2012 besluttet, at det eksterne tilsyn skal foregå via den certificerede tilsynsførende. På mødet blev Anne-Kirsten Knudsen valgt til hvervet med en funktionsperiode på to år.

Fra og med skoleåret 2014/15 er det Bettina Brandt

Fra og med skoleåret 2021-22 er det Birgitte Boelt

Den digitale tilsynserklæring og Tilsynsportalen

Den digitale tilsynserklæringen skal indsendes via Tilsynsportalen hvert skoleår mellem den 1. maj og den 30. juni. Skolen skal efterfølgende uploade tilsynserklæringen og offentliggøre den på skolens hjemmeside.

Resultaterne af evaluering og opfølgningsplan

Juni 2022: Ny evaluerings og opfølgningsplan for Grænseegnens Friskole formuleret af personalet. Opfølgning senest 2024.

Prøver og eksamen

Grænseegnens Friskole fører eleverne i 9. klasse til folkeskolens afsluttende prøver.

Fra skoleåret 2022-2023 er skolen fritaget fra den centralt stillede prøve (udtræksfag) i historie og kristendomskundskab. Skolen prøver i stedet eleverne i en fælles tværkulturel projektorienteret opgave.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen følger Fælles Mål og anvender folkeskolens vejledende læseplaner som undervisningsplaner.

Se eventuelt mere på følgende link:
GRUNDSKOLE | emu danmarks læringsportal

Undervisningsmiljøvurdering

Herunder vurdering fra maj 2020. Der er planlagt en ny undersøgelse i 2022.

Nøgletal

· Resultatet af skolens karaktergivning – se følgende link:

Statistik om Grænseegnens Friskole | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

Hav tålmodighed, da siden loader meget længe.

· Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse – se følgende link:

Statistik om Grænseegnens Friskole | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk)

Se punktet “starter ungdomsuddannelse” og klik evt. på den for yderligere informationer. Hav tålmodighed, da siden loader meget længe.

Referater

Herunder referater fra generalforsamlinger