»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/værdigrundlag - siden er sidst opdateret 26.2.19

» Mission

» Vedtægter

» Regnskaber

» Referater

» Forretningsorden

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Tilsyn

» Svalen

Værdigrundlag for Grænseegnens Friskole

Grænseegnens Friskole er en friskole med et demokratisk samfundssyn. Skolen er religiøst uafhængig og tager udgangspunkt i den Grundtvig-Koldske tankegang. Vi tilsigter at være en skole, der kan rumme alle, hvor vi tager hånd om hinanden. Vi vægter det forpligtende fællesskab højt, med udgangspunkt i det enkelte barn. Der skal være plads til forskellighed, plads til at være sig selv, men ikke at være sig selv nok. Skolen ser det som værdifuldt at elever, forældre og ansatte går aktivt ind i det forpligtende fællesskab i og omkring skolen. Fællesskabet og samværet omkring skolen er kendetegnet ved engagement, åbenhed og gensidig tillid og respekt.

Grænseegnens Friskole er kendetegnet ved et højt fagligt niveau på det enkelte barns niveau. Dette skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer, som udfordrer den medfødte lyst til at lære og styrker elevernes tillid til egen formåen. Udover at vægte den faglige undervisning i de boglige fag højt, kendetegnes skolen også ved at have fokus på fysisk aktivitet, musik, kreativitet, tidlig sprogstart og sprog.

Skolen tilbyder de ansatte et attraktivt og udviklende miljø såvel fagligt som socialt.

Grænseegnens Friskole ønsker at være en grøn skole, hvor miljøbevidsthed er en integreret del af skolens dagligdag.
Grænseegnens Friskole er åben for alle, der ønsker at samarbejde omkring skolens værdigrundlag.