»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/trækronen - siden er sidst opdateret 26.3.19

» Mission

» Vedtægter

» Regnskaber

» Referater

» Forretningsorden

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Tilsyn

» Svalen

Velkommen i Trækronen - fritidsordningen på Grænseegnens Friskole

Kontakt
Trækronens tlf. på nr.: 81544438. Telefonen er åben i trækronetiden.

Generelt
Trækronen er GF’s skolefritidsordning. Vi har til huse på skolens 1. sal – hvor vores territorie udgøres af hjemkundskabslokale, puderum, male-værksted og legerum. Udendørs har vi en sjov og stor legeplads, gode sandkasser, boldbane og et fantastisk skovområde, hvor børnene kan bygge huler, klatre i træer, studere smådyr mm. Endelig har vi mulighed for at bruge skolens hal samt sløjd- og billedkunstlokale.

Efter en god skoledag er det vores indtryk, at børnene i mange tilfælde har brug for bare at ”være”. Det er vigtigt for os at respektere, at det er deres fritid, de bruger hos os. Derfor er det den frie leg, der får plads, da børn lærer meget af den.

Aktiviteter
Det er vigtigt for os at tilbyde forskellige kreative værksteder, hvor hovedet kan slappe af imens hænderne lærer, her laver vi gaver og pynt til højtider. Vi prøver så vidt muligt at følge årets gang med f.eks. mælkebøttesirup og limonade om foråret, hyldeblomstsaft om sommeren, samle blade og bær om efteråret og være på kælkebakken når vejret muliggør det.

Værkstederne er frivillige at deltage i. Men har man først meldt sig til et værksted er det bindende - og man skal lave den ting færdig, som man er begyndt på og gøre sig umage med den.

I Trækronen prioriterer vi udeliv højt.

I skal derfor regne med, at vi i tidsrummet efter skoletid (kl. 14.10- kl. ca. 15.00) er ude på lege/sportsplads samt i skovbræmmen, som ligger langs med sportspladsen. Det er vigtigt, I sørger for at jeres barn/børn har tøj og fodtøj med, som passer til vejret, den pågældende dag.

Udover at lege udendørs går tiden, når vi er inde, ofte med bl.a. at male, lave perleplader, klæde sig ud, lege med biler og dukker, spille spil eller bordfodbold, ha pudekamp, lege rollelege eller bygge med lego. Hvis hallen er fri, kan vi gå derover og spille fodbold, høvdingebold, være i springgraven eller hvad vi ellers har lyst til.

Skolen arbejder tæt sammen med HFIF, som lægger idrætsaktiviteter, så vidt det er muligt i trækronetiden. Desuden tilbyder skolens lærere sløjd, musik og idræt, også i trækronetiden, for dem der er interesserede.

Vi er optaget af, at der skal være rart at komme og være i Trækronen. Respekt er et nøgleord. Børn og voksne skal behandle hinanden med respekt. Ligeledes skal naturen, omgivelser og legesager behandles respektfuldt. Vi er opmærksomme på, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet, og sørger for at hjælpe dem ind i andres leg, hvis de ikke selv har mod til at spørge, eller hvis der er opstået problemer børnene i mellem.

Sprogbrug
Man skal tale ordentligt til hinanden - sprogbrugen er blevet mere hård de senere år.  Dette skyldes i høj grad indflydelse fra tv og internet. Mange børn er ikke klar over, hvad det er de går rundt og siger, men siger det ”for det gør de andre jo også”. Vi gør vores for at påtale det og har det klare mål at gøre dem klart, hvilke konsekvenser det kan have for dem selv, og dem de taler grimt til. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at vi arbejder sammen med skolen om at skabe et positivt sprog.

Børnenes velvære, sprog og opførsel er fælles opgaver som vi skal løfte sammen både hjem, skole og SFO. Vi vil gøre vores til at gøre en positiv forskel.

Åbningstider
Trækronen har åbent alle skoledage:
Mandag - torsdag fra kl. 14.10 -17, samt fredage fra kl. 14.10 – 16.

Vi holder lukket alle helligdage, men ellers holdes muligheden for pasning i ferierne, på nær 1 uge i sommerferien åben. I tilfælde af, at det kun er enkelte børn, der har behov for feriepasning, samarbejder vi med Børnehaven Svalen om pasningen. Dog arbejder skolen altid på muligheden for, at børnene kan holde mest muligt fri med familien i ferierne. Børn har også behov for at holde fri og være sammen med deres kære og nære.

I de første uger efter sommerferien vil fokus primært være på, at få de nye børn til at falde til og lære os fra personalet og de andre skolekammerater at kende. Desuden er det vigtigt at lære hvilke regler, der gælder i Trækronen, så det bruges der også god tid på.

Overgang fra skolen til Trækronen
For at gøre overgangen mellem skole og SFO mere rolig, mødes vi med børnene i deres klasser, når skoledagen er ovre. I de 5-20 minutter det varer, vil vi bl.a. informere om værksteder eller hvis der er særlige begivenheder for dagen. Desuden får børnene mulighed for at spise resten af deres madpakke, så de er godt tanket op til resten af dagen. Tag evt. et kik på skolens kostpolitik.
Apropos madpakker er det vigtigt at børnene har en god og solid madpakke med - nok til hele dagen.

Ifm elevsamtalerne på skolen – gennemfører vi tillige før-samtaler med børnene. Vi arbejder her og som altid sammen med lærerne og selvfølgelig jer forældre omkring jeres barn, når der er/opstår behov herfor.

Har i spørgsmål eller brug for at komme i kontakt med os, kan I ringe eller sende en sms til Trækronen.

Kontakt
Trækronens tlf. på nr.: 81544438. Telefonen er åben i trækronetiden.