»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/tilsyn - siden er sidst opdateret 26.3.19

» Mission

» Vedtægter

» Regnskaber

» Referater

» Forretningsorden

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Undervisningsmiljø

» Tilsyn

» Svalen

 

 

Tilsyn

Klik her for
»
tilsynserklæring 2017/2018
» tilsynserklæring 2016/2017
» tilsynserklæring 2015/2016
»
tilsynserklæring 2014/2015
»
tilsynserklæring 2013/2014
»
tilsynserklæring 2012/2013


Ifølge Friskoleloven påhviler det forældrene til børn i en friskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Tilsynet er delt op i et eksternt og et internt tilsyn.

Det eksterne tilsyn
Bestyrelse og forældrekreds skal i fællesskab beslutte, hvorvidt det eksterne tilsyn med skolens undervisning skal gennemføres via en eller flere certificeret/certificerede eksterne tilsynsførende eller via regelmæssige selvevalueringer efter en godkendt selvevalueringsmodel.

På Grænseegnens friskole har bestyrelse og forældrekreds på et forældrekredsmøde den 12. september 2012 besluttet, at det eksterne tilsyn skal foregå via den certificerede tilsynsførende. På mødet blev Anne-Kirsten Knudsen valgt til hvervet med en funktionsperiode på to år. Fra og med skoleåret 2014/15 er det
lektor og cand. pæd. Bettina Brandt, der er valgt som tilsynsførende.

Det interne tilsyn
Forældre til elever på en fri grundskole er forpligtet til at føre tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud. Forældrene fører normalt tilsynet i fællesskab. Den ovenfor beskrevne selvevaluering kan ikke overtage forældrenes tilsyn.

Forældre, der har valgt en friskole til deres barn, har et medansvar for barnets skolegang og undervisning. Forældrene udgør skolens forældrekreds og er forpligtet til at føre tilsyn med skolens undervisning. Forældrene skal ikke føre tilsynet hver for sig men som en samlet forældrekreds.
Forældrene på skolen skal føre tilsyn med:

Undervisningens kvalitet, herunder om skolens mål for undervisningen lever op til de krav, der gælder
 

 • Skolens tilbud om sprogstimulering (læs om sprogstimulering i friskoleloven)

 • Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

 • Om forholdet mellem eleverne og mellem lærere og elever følger skolens normer

 • Forældrene kan organisere forældrekredsens tilsyn, som de har lyst til. Der er mange måder at gøre det på.
   

Forældrene kan føre tilsynet ved fx at:

 • deltage i skole-hjemsamarbejdet

 • besøge skolen i undervisningstiden

 • deltage i generalforsamlingen

 • følge med i børnenes daglige skolegang, fx gennem sedler eller nyhedsbreve

 • besøge skolens hjemmeside og læse
  - Tilsynserklæringen
  - Skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner for undervisningen
  - Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning
  - Skolens plan for opfølgning på evalueringens resultat
   

På Grænseegnens Friskole er forældrekredsens tilsyn organiseret via en tilsynsgruppe, der består af en forældrerepræsentant fra hver klasse, et bestyrelsesmedlem samt en repræsentant fra personalegruppen. Denne gruppe skal planlægge det løbende tilsyn og afrapportere til bestyrelse og skoleledelse.

Evaluering af skolens undervisning
I henhold til Friskoleloven er der følgende krav til evaluering på en friskole:

§1b.
En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen
En fri grundskole skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen

§1c.
En fri grundskole skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner (jf. §1a) på skolens hjemmeside
En fri grundskole skal offentliggøre resultatet af evalueringen af undervisningen (jf. §1b) på skolens hjemmeside
En fri grundskole skal offentliggøre sin opfølgning på evalueringen af undervisningen (jf. §1b) på skolens hjemmeside