»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/tilsyn/tilsynserklæring 2014/2015 - siden er sidst opdateret 23.7.17

» Mission

» Bestyrelsen

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Undervisningsmiljø

» Tilsyn

» Svalen

 

 

Tilsynserklæring 2014/2015

Grænseegnens Friskole

Præstevænget 12
Holbøl
6340 Åbenrå

Dato: Odense, marts 2015

Tilsynsførende: Anne-Kirsten Knudsen


Jeg har i dette skoleår overværet undervisning på Grænseegnens Friskole på følgende datoer:

23/9 2014

20/11 2014

18/2 2015

Jeg har hver gang været i alle de fire grupper, som klasserne er inddelt i. Jeg har primært deltaget i dansk, engelsk og matematik, men har også været med i geografi, samfundsfag og tysktimer. Desuden har jeg et par gange besøgt 0.klasse og set gode eksempler på sprogstimulering.

Igen i år har jeg følt mig godt og åbent modtaget af både ledelse, lærere og elever. Jeg kan stille alle de spørgsmål, jeg vil og får altid tilfredsstillende svar. Jeg oplever en god stemning og omgangstone blandt både voksne og børn og i det hele taget en god atmosfære og et godt engagement på skolen.

Undervisningen er generelt god, varieret og velstruktureret svarende til det niveau, eleverne befinder sig på.

Skolen arbejder stadig med Cl som et fælles projekt og skal afslutte året med at vise hinanden gode eksempler fra egen undervisning. Jeg ser gode eksempler på undervisningsforløb, der tydeligvis optager eleverne og styrker deres aktive deltagelse. Også det at opsætte læringsmål og tidsmæssige rammer for eleverne i den enkelte time er i god udvikling. (Et af de tegn, der ifølge eksperterne karakteriserer god undervisning).

Jeg har også set fine eksempler på arbejde med projektopgave, også på mellemtrinnet. Gode forløb i sig selv, men også træning i kildekritik, informationssøgning etc., som jo bliver vigtigere og vigtigere med den voksende rolle, som internettet spiller i samfundet.

Friskolen lægger meget vægt på elevernes faglige udvikling, men også på fysiske aktiviteter, musik, kreativitet og naturoplevelser. Hver morgen startes stadig med enten læsning eller løb med efterfølgende fælles fortælletime, der knytter an til fagene kristendom, biologi, natur /teknik, historie eller musik på forskellig vis. En god start på dagen.

Undervisningsmidlerne er tids- og alderssvarende med den differentiering der er behov for og som imødekommer den enkeltes behov.

Skolen har et tæt og godt samarbejde med forældrene om såvel elevernes faglige som sociale udvikling, og rigtig mange forældre er aktive omkring skolens hverdag. Ugebrevene ( se hjemmesiden) giver mange eksempler på dette og viser sammen med klassernes egne sider generelt et højt informationsniveau.

Ud fra en helhedsvurdering er jeg ikke i tvivl om, at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes er det mit klare indtryk, at skolen på bedste vis er med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg ønsker skolen det allerbedste fremover.

Anne-Kirsten Knudsen