»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/tilsyn/tilsynserklæring 2013/2014 - siden er sidst opdateret 23.7.17

» Mission

» Bestyrelsen

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Undervisningsmiljø

» Tilsyn

» Svalen

 

 

Tilsynserklæring 2013/2014

Grænseegnens Friskole

Præstevænget 12
Holbøl
6340 Åbenrå

Dato: Odense marts 2014

Tilsynsførende: Anne-Kirsten Knudsen


Jeg har i dette skoleår overværet undervisning på Grænseegnens Friskole på følgende datoer:

24/9 2013

20/11 2013

24/2 2014

Jeg har hver gang været i alle de fire grupper, som klasserne er inddelt i. Jeg har primært deltaget i dansk, engelsk og matematik, men har også været med i historie og tysktimer.

Igen i år har jeg følt mig godt og åbent modtaget af såvel ledelse, lærere og elever. Jeg oplever en god omgangstone blandt både voksne og børn og i det hele taget en god atmosfære på skolen.

Undervisningen er generelt god, varieret og velstruktureret.

I sprogfagene er der godt blik for at sprog er kommunikation og ikke kun grammatik. CL bruges jævnligt, så der også kommer bevægelse og forskellige aktiviteter ind. Hos de yngste fx ved at man bevæger sig rundt mellem hinanden og fortæller hinanden om dyr, farver, kropsdele etc. så alle kan være aktive sprogbrugere samtidig, selvfølgelig efter en fælles gennemgang. Hos de større elever er der en blanding af skriftlighed og mundtlighed, men også med et kommunikativt sigte. Nogle klasser har venskabsklasser, som de kommunikerer med på hhv. engelsk og tysk, og for at få det mundtlige sprog i brug leges der med rollespil, dialogopgaver mm.

I dansk er der god fokus på sproget og dets virkemidler. I de yngste klasser arbejdes der udover med den generelle læse- og skriveundervisning med udvikling af ord- og begrebsforståelse, et vigtigt område at have opmærksomhed på, så eleverne ikke ” står af ”, når de på mellemtrinnet møder sværere og mere komplicerede tekster i de forskellige fag. I det videre forløb arbejdes der også godt med at kunne ” gå på jagt i teksten”, at kunne læse bag linjerne, at se de sproglige virkemidler i en tekst og selv kunne bruge dem relevant i egne tekster.

I matematikundervisningen ser jeg god udvikling i forhold til at få sat sprog på og at matematik også er omfattet af mange måder at lære på. Spil, lege, bevægelse og praktiske øvelser indgår ofte i undervisningen og understøtter elevernes læring på en rigtig fin måde.

Eleverne virker generelt motiverede, engagerede og glade og vil gerne lære ud fra hver deres forudsætninger.

Undervisningsmidlerne er tids- og alderssvarende med den differentiering der er behov for og som imødekommer den enkeltes behov.

Skolen har et tæt og godt samarbejde med forældrene om såvel elevernes faglige som sociale udvikling, og rigtig mange forældre er aktive omkring skolens hverdag. Ugebrevene (se hjemmesiden) giver mange eksempler på dette og viser sammen med klassernes egne sider generelt et højt informationsniveau.

Ud fra en helhedsvurdering er jeg ikke i tvivl om, at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes er det mit klare indtryk, at skolen på bedste vis er med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Anne-Kirsten Knudsen