»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: om skolen/forældre - siden er sidst opdateret 26.3.19

» Mission

» Vedtægter

» Regnskaber

» Referater

» Forretningsorden

» Forældre

» Trækronen

» Værdigrundlag

» Historie

» Stillinger

» Traditioner

» Arbejds- og       undervisningsmiljø

» Persondataloven

» Tilsyn

» Svalen

Forældreengagement

– er en absolut nødvendighed og gør det muligt for skolen at fungere.

Grænseegnens Friskole er både elevernes, forældrenes og de ansattes skole - det er nemlig kun når disse tre grupper løfter sammen og i samme retning at skolen kan fungere!

Forældrene "ejer" Grænseegnens Friskole:

De vælger bestyrelsen fra egne rækker og det er bestyrelsen, der ansætter medarbejderne på skolen.
Forældrene tager ansvar for at skolen har de rammer, der skal til for at få den ønskede undervisning. Opgaver som forældre kan og skal involveres i er blandt andet:
Planlægning og gennemførelse af ekskursioner
Arrangementer på skolen
PR for skolen
Løbende opgaver hvor nogle deltager i rengøring, andre i administrative og planlægningsmæssige opgaver og nogle i helt andre typer opgaver.
Der afholdes to forældre-arbejdsdage pr. skoleår (som regel på lørdage) med det formål at vedligeholde og forbedre skolens fysiske rammer ude og inde.

Der ligger et stort ansvar på alle forældre om at hjælpe skolen til at fungere - men også en mulighed for at gøre en forskel i børnenes skolegang!

Det er ikke kun for at få økonomien til at hænge sammen at meget af det praktiske arbejde skal gøres, men i lige så høj grad fordi forældre skal kende skolen, de ansatte og de andre forældre, for at kunne opretholde skolen som et attraktivt sted at være.

Det forventes, at alle forældre til børn på skolen engagerer sig og deltager i de aktiviteter, der har til formål at fremme trivslen og det levende fællesskab på skolen.