»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: praktisk info/bliv elev på skolen/indmeldelse - siden er sidst opdateret 2.5.19

» Bliv elev på skolen

» Fysiske rammer

» Pasning

» Ferieplan

Bliv elev

Læs mere om:

» Skolestart
» Indmeldelse
» Skolepenge

Indmeldelse

Kom på besøg hvis I overvejer at indmelde jeres barn på Grænseegnens Friskole
Kontakt skolens kontor og lav en aftale om et besøg på skolen.

Under besøget:

  • Får I en orientering om, hvad Grænseegnens Friskole er og står for. Vi vil fortælle jer om de værdier, vi vægter i vores undervisning, og om hvordan de kommer til udtryk i hverdagen på skolen

  • bliver I vist rundt på skolen, så I kan få en personlig fornemmelse af skolens miljø

  • snakker vi sammen om jeres barn og jeres overvejelser omkring, hvad der gør Grænseegnens Friskole til et godt skolevalg for lige netop jeres barn

Bliver vi under eller efterfølgende mødet enige om, at Grænseegnens Friskole er det rette valg for jeres barn, starter han/hun på skolen efter nærmere aftale.

Der er mulighed for at aftale besøgsdage inden skolestart.

Husk at udfylde skolens indmeldelsesblanket (afleveres på skolens kontor)

Optagelse
En forudsætning for optagelsen er, at forældrene erklærer sig enige i skolens værdigrundlag og aktivt vil tage del i skolens liv. Det er endvidere en forudsætning, at familien er medlem af skolekredsen. Medlemskab koster 150 kr. pr. familie pr. år.

Forældre til børn på Grænseegnens Friskole er automatisk medlem af forældrekredsen.

Indskrivning
I forbindelse med indskrivningen indbetales der et indmeldelsesgebyr, som er friskolens sikkerhed for, at indskrivningen er gældende. Indmeldelsesgebyret er 1400 kr. pr. elev. Indmeldelsesgebyret betales senest i maj ved skolestart i august. 

Indmeldes et barn midt i skoleforløbet i 4.- 5 kl. opkræves et engangstillægsbeløb på 1.000 kr., idet familien ikke tidligere har deltaget i opsparingen til de årlige lejrskoler. Dette beløb dækker blot en mindre del af omkostningerne.
Indmeldes et barn  midt i skoleforløbet i 6.-9. kl. opkræves ditto et engangstillægsbeløb på 2.000 kr. til dækning af en mindre del af lejrskoleomkostningerne.

Blanketter
» download betingelser for indmeldelse her
» download indmeldingsblanket her