»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve
du er her: nyhedsbreve - siden er sidst opdateret 15.12.17

Skoleåret 2017/18

» august

» september

» oktober

» november

» december

» januar

» februar

» marts

» april

» maj

» juni

Arkiv for nyhedsbreve

November 2017/18, uge 44, 45, 46, 47

Nyhedsbrev uge 44

Arwosmøde
Skolens Naturfagsudvalg har fostret idéen om at lave en regnvandssø i forbindelse med vores nye hal. I denne uge besøgte vi ARWOS for at hente inspiration i forhold til at bruge søen til undervisning inden for Natur og Teknik. Idéen er, at søen skal modtage tagvand fra hallen, og give skolens elever og lærere et vådt klasseværelse. Når det regner vil søen forandres, og dens omgivelser vil kunne bruges til leg, læring, fordybelse og nydelse. Og når det ikke regner, vil søen være mindre, og fungere som opholdssted for dyr og planter.
Jakob

To unge ordblinde fra gymnasiet på besøg hos 6.-9. klasse
Mandag morgen fik vi besøg af Klara og Martin. Både Klara og Martin er ordblinde, men har haft et meget forskelligt forløb i folkeskolen. Klara var den dygtige pige, der altid var med i toppen, og Martin var ham, der havde fået stemplet dum og doven. Fælles for de to er dog, at de først i gymnasiet begge fik at vide, at de er ordblinde. Hvorfor ikke før? Tjahh, pensummængden blev så stor, at det for alvor blev synligt!
Og fælles for dem begge i dag er, at det kører godt for dem begge to på gymnasiet - med den hjælp man kan få som ordblind - gymnasiet har fx Læsevejleder/vejledningstimer/arbejdsgrupper til de ordblinde!
Som Martin sagde: Det er ikke synd for os - det er okay - og skal vi så komme videre….
Har I lyst til at vide mere om ordblindhed, så kig forbi her: https://etlivsomordblind.dk/dysleksi-og-ordblindhed/

8.-9. klasse på karrieremesse i Aabenraa Arena
I 8. og 9. klasse banker voksenlivet på døren, og dermed også kravet om, at være parat til at vælge uddannelse og jobretning!
Aabenraa Kommune havde arrangeret denne karrieremesse for alle uddannelsesinstitutioner i kommunen, sammen med erhvervslivet. På messen var alle uddannelsesinstitutioner repræsenteret samt et righoldigt udvalg af virksomheder. Alle elever havde fået et messekatalog, og var blevet bedt om at forberede sig hjemmefra mht. hvilke stande de ville besøge og hvilke spørgsmål de ville stille.
Det var en rigtig god oplevelse for 8.-9. klasse, som flittigt shoppede rundt, spurgte, samlede brochurer - og smagsprøver ;-)
Så ovenpå besøget af EUC-syd, IBC og SOSU-skolen i september, Ungdommens Uddannelsesvejledning løbende, samt denne Karrieremesse, så er der vist nogen, der er ved at være klar til at træffe et valg - måske...

Halloweenarrangement i myrerklassen
Myrerne var i mandags samlede rub og stub for at holde Halloween. Der var afhuggede fingre og hænder, tabte øjne og uhyggelige børn og voksne. Der blev spist uhyggelig lækker mad og børnene var rundt i byen og be’ om slik ellers ville de lave ballade…...

Åben skole torsdag
Vi deltog atter i den landsdækkende Åben Skole dag i torsdags. Det var en fornøjelse at fortælle om vores skole til de små 30 voksne og børn der mødte frem til vores særlige informations del
omkring kommende 0.kl. Det var dejligt at også forældre der allerede har børn på skolen dukkede op, nogle endda med familie eller venner der overvejer at melde deres barn ind. Også mange helt nye ansigter var mødt op og så bliver jeg altid helt varm om hjertet når gamle elever dukker op som kommende forældre på skolen. Dejlig åben og positiv flok. 8 børn er allerede indskrevet. Det bliver spændende at se, hvad de der endnu ikke har besluttet sig kommer frem til.

LIGHTHOUSE, vores musikvalghold, har været en tur i studiet.
De lagde deres eget nummer "You should be there" i trygge hænder på Chris fra audiodanmark.dk . Fed oplevelse! Lærerig, hård og superhyggelig dag.
“You should be there” er en del af vores undervisning i komposition. Med afsæt i Det gode liv, som eleverne har arbejdet med i dansk - og kulturfagene, har de skrevet teksten - på engelsk efter eget valg - arbejdet med betoning, versefødder, dynamik og genre. De har lyttet til mange stilarter, besluttet sig for deres eget lydbillede, fundet rytme, akkorder, melodi og sat hele formen. Ikke bare med vers og omkvæd. Næh, til et komplet nummer hører jo også intro, outro, mellemspil, bridge, dynamik, hvilken besætning, der spiller i de enkelte dele…..og meget mere. En studieoptagelse smelter alle delene sammen og giver musikere med “hår på brystet”. De har en anden indsigt i, hvor meget sammenhold og overbærenhed, respekt og selvdisciplin der skal til for at skabe et godt nummer.
Hold øje på facebooksiden. Måske kommer der en sneak inden teaterugen.....hvor nummeret selvfølgelig skal bruges 🎸🎹🎶🎤 Stor tak til Chris for gæstfrihed, snacks, stabil sofa, hyggehund og ikke mindst tålmodighed. Vi glæder os til at høre det færdigmixede resultat

Sponsorløb - Friskole Løbet
Vi afventer lige de sidste indbetalinger i kommende uge! Jeg vil i næste nyhedsbrev afsløre det indsamlede beløb.

Lucia
Julen er lige om hjørnet, når man er musiker. Luciabørnene øver på livet løs hver onsdag morgen, og de, der går i museklasserne, øver ekstra i musiktimen om tirsdagen. Der er pt. 27 (!) sangere i alle størrelser, og derfor efterspørger vi folk, der er ferme med en symaskine. Vi mangler ca. 15 kjoler, som skal være klar 10. december. (Meld dig under “symaskinen” til Ane senest på mandag 6. nov., så vi ved om vi kan få dem syet)
Datoer for lucia:
10. december kl. 9.30: Holbøl Kirke.
13. december kl. 7.45: Friskolen
13. december kl. 10: Birkelund Plejehjem
19. december kl. 7.45: Holbøl Kirke (vi mødes direkte i kirken. Har du et lille busbarn, så giv lyd og vi sørger for en stor, der kan følge)


Nyhedsbrev uge 45

Hørt i forbifarten
Vi væver i håndarbejde og David har været foran et par andre som har indhentet ham - det kan han ikke lige forstå.
Magnus D.:“David, skal jeg gi’ dig et godt råd…. du skal væve samtidig med du snakker!”

Genplant planeten
Lars har sammen med Ørnene i N/T nu plantet en lille “skov” bag den kommende parkeringsplads ved hallen. 100 træer ialt er blevet plantet. Vi håber ikke jorden er alt for våd så træerne får de bedste vækstbetingelser til foråret. Projektet indgår i undervisningen i klassen.

Sponsorløb - Friskole Løbet
39.505kr blev slutresultatet - det lader jeg da lige stå alene :-)

Sammen løfter vi… et klaver!
Vi skulle gerne bruge 3-4 stærke mænd, en hestetrailer og måske en “hund” (rullevogn), for at vi kan få et klaver flyttet fra Undelevvej og ind til ørneklassen. Klaveret kan rulles på en hund det meste af vejen og der er ingen trapper, der skal overvindes! Begge steder er det højst godt tyve meter, klaveret skal flyttes. Måske ligger nogen endda inde med bæreseler? Meld lige tilbage til tina@graenfri.dk for at vi kan aftale et tidspunkt :-)


Nyhedsbrev uge 46

Dialogmøde - Friskoler i modvind – åndsfrihed anno 2017
Tirsdag deltog jeg sammen med Anne og Sonja fra Trækronen i et dialogmøde arrangeret af Dansk Friskoleforening, som skolen er medlem af. Indlægsholderne var biskop Elof Westergaard og Dansk Friskoleforenings formand Peter Bendix. Temaerne var åndsfrihed anno 2017 og en dansk frihedstradition – friskolerne – i kraftig modvind. Friskoler i modvind Der har på nationalt plan igennem nogle måneder været et politisk og mediemæssigt stærkt negativt fokus på friskolerne hovedsageligt foranlediget af problemer på nogle friskoler, der hviler på muslimske værdier. Det har ført til lukning af 2 af disse skoler, fordi det statslige tilsyn vurderede, at skolernes økonomiske forhold ikke var i overensstemmelse med loven. Loven som den er i dag virker altså – skoler, der bryder loven, bliver lukket. Alligevel har et flertal i folketinget nu valgt at indgå en aftale om 10 konkrete initiativer til at skærpe tilsynet med friskolerne. Hvilket også betyder en yderligere stramning af friskoleloven, da aftalepapiret berører nogle mere eller mindre store lovændringer, som først vil blive konkretiseret i den endelige lovtekst. ”Med lov skal land bygges” – tja i dette tilfælde kan man vist roligt sige ”Med frygt skal lov bygges og land nedbrydes”! Vores grundlovsbestemte frihedsrettigheder som borgere i Danmark udfordres i hvert fald på det kraftigste med de 10 initiativer og det i høj grad med baggrund i medieskabt frygt og politisk populisme.
Åndsfrihed anno 2017 Med den ovenfor beskrevne måde at føre politik lægger politikerne efter biskop Elof Westergaards mening pres på friheden og dermed åndsfriheden - det at vi har vores frihed til at have og handle efter forskellige overbevisninger i samspil med hinanden og med en forpligtigelse til at kæmpe for den andens ret til dette. Det er den helt forkerte vej at gå. Åndsfriheden skal i stedet være med til at løse de udfordringer, vi står med og i. Det er igennem dialogen, samtalen, vores relationer og samspil med hinanden at åndsfriheden opstår og vi løser de udfordringer, nutidens verden står I. Og det på tværs af personlige, menneskelige og kulturelle forskelle – gennem mangfoldigheden. Jeg kan kun give ham ret og det er da også det, vi skal lære vores børn - både som forældre og som skole. Det kan vi med vores skole og skolens værdier; vi tror på friheden til forskellighed, på frisindet, på det forpligtende fællesskab, på at fastholde børns medfødte nysgerrighed og åbenhed – alt sammen noget som bidrager til et demokratisk samfund som det danske.
Som friskoleforældre er vi en del af noget unikt – nemlig den danske tradition for frie skoler. Den findes ikke magen til andre steder i verden. Det skal vi ikke sætte over styr.
I kan læse meget mere om, hvad der rører sig indenfor friskoleverdenen på Dansk Friskoleforenings hjemmeside www.friskoler.dk. Skolens ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer er medlemmer af foreningen via skolen, så I kan altid deltage i møder og arrangementer og er også stemmeberettigede på generalforsamlingen i forbindelse med det årlige landsmøde, som i 2018 afholdes 5.-6. maj.
Rikke Nim Festersen, bestyrelsen

Musiklokale færdigt
Så snart I har mulighed for det, så skulle I kikke forbi skolens nye musiklokale. Ane og Helge og såmænd også Kirsten og Svend har i den grad sidste weekend især, knoklet med at få flyttet alle instrumenter på plads, indrettet rummene, tilsavet opslagstavler, beklædt dem osv osv og i samarbejde med valgholdet skabt et super hyggeligt og attraktivt musikmiljø :-)
Jeg var helt bange for at familien flyttede ind på skolen helt permanent. De er ved at flytte hjem igen ;-). Nu mangler der kun lidt småting, så som et gulvtæppe eller troltexplader til lyddæmpning og dupper til stolene ..

Og så lidt fremadrettet information:
Teater - Mysteriet om det gode liv der forsvandt
Så er det atter tid for årets store musikteaterforestilling for 6.-9. klasse. Vi bruger den næste halvanden uge på projektet som er det ene af skolens fyrtårne og en del af danskundervisningen med masser af danskfagligt indhold. Fx at bruge kroppen som udtryk, viden om kropslige og retoriske virkemidler, viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog, bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen, undersøge teksters flertydighed, viden om genrer, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller og mange, mange andre ting.
Stykket handler om en skoleklasse som skal sætte et musikteaterstykke op om det gode liv, men alt går galt! Dette vækker den gode Sherlock Holmes og hans bedste ven doktor Watson i deres grav, og de kommer, selvfølgelig uden at børnene ved det, og hjælper med at finde det gode liv igen. Stykket er skrevet af lærere og elever i fællesskab.

Der er premiere mandag d. 27.11. kl. 19.00 i hallen
Ekstraforestillinger tirsdag d. 28.11. kl. 9.30 og igen 12.45, hvor skolens egne elever ser stykket.
Der er frit valg for, hvornår man vil se stykket og gratis adgang.

Julebazar 16. dec kl. 11-14
Traditionen tro holder skolen hvert år i december en rigtig hyggelig julebazar med masser af boder med alt fra julesmåkager, over klip og klistre aktiviteter til et hyggehjørne hvor man kan spise de købte æbleskiver og gløgg eller kaffen og kagen.
Arrangementet holdes sammen med den lokale idrætsforening HFIF, som står for juletræsfesten fra kl. 14 nede i hallen. Kl. 14 kommer selveste julemanden for at være med til juletræsfesten. Børnenes juleposer til juletræsfesten skal bestilles og betales i Brugsen.
I hver klasse plejer forældre og elever at komme med forskellige bud på en bod. Det kan være forældrerådet der laver en bod hvor overskuddet går til et klassearrangement, men det er også helt fint, at lave sin egen lille bod, hvor man tjener lidt til julegaverne.
Der er også åbent for, at folk udefra kan komme og åbne en bod, så kender I nogen, der har verdens bedste nissebod eller som sælger julekrydderier i lange baner, så sig endelig til:)
Hvis der nu skulle vise sig at være 10 boder med æbleskiver, vil vi naturligvis kontakte jer, så I evt. kan lave noget andet. Formålet er et så varieret udbud som muligt.
Man kan lægge et lille selvvalgt beløb for standen, hvis man kommer udefra, men fortjenesten beholder man selv.
Ønsker om en bod med angivelse af hvad I sælger, gives til klasselæreren senest mandag d. 4.12.
også for interesserede udefra, til Maja på maja@graenfri.dk , eller tlf. 74608200.
Vi glæder os til at høre fra jer!


Nyhedsbrev uge 47

Teater - Mysteriet om det gode liv der forsvandt - Kom og se!
Skolen summer pt. af aktivitet - ikke mindst pga teater - som jo dog mest foregår i hallen..
6.-9. klasse har brugt den første uge på projektet som er det ene af skolens fyrtårne og en del af danskundervisningen med masser af danskfagligt indhold.
Stykket handler om en skoleklasse som skal sætte et musikteaterstykke op om det gode liv, men alt går galt! Dette vækker den gode Sherlock Holmes og hans bedste ven doktor Watson i deres grav, og de kommer, selvfølgelig uden at børnene ved det, og hjælper med at finde det gode liv igen. Stykket er skrevet af lærere og elever i fællesskab.
Lighthouses indspilning ligger nu også klar. Wuauww hvor det lyder proff.:-) - I kan godt glæde jer til denne forestilling. Se/hør facebook hvis ikke du kan vente....

Der er premiere mandag d. 27.11. kl. 19.00 i hallen
Ekstraforestillinger tirsdag d. 28.11. kl. 9.30 og igen 12.45, hvor skolens egne elever ser stykket.
Der er frit valg for, hvornår man vil se stykket og gratis adgang.

OBS Parkering til teater i uge 48: Husk at I aldrig må holde ved busstoppestedet!
Hold ved Lokalbrugsen, på kirkens to parkeringspladser og på sportspladsens parkeringsplads (Stadionalle), og lad os passe på børn og cyklende og ikke holde på Skolegade.
Parkeringspladsen ved hallen er p.g.a. vejret fortsat ikke færdig. Når den bliver det snart, bedes alle køre derned (eller brugsen), så vi undgår alle de farlige situationer ifm holdende og parkerede biler på skolegade.

Julebazar 16. dec kl. 11-14
Dejligt at klasserne er godt igang med planlægning af boderne. Det er jo ikke en skoledag, men når man går på Friskolen, forventer vi klart at denne juletradition prioriteres tidsmæssigt med et lille besøg. Vi har samlet julehyggen på en enkelt dag, så man ikke skal møde ind 3 dage til hver sit barns klassearrangement. Kik endelig forbi ;-)
Ønsker om en bod med angivelse af hvad I sælger, gives til klasselæreren senest mandag d. 4.12.
også for interesserede udefra, til Maja på maja@graenfri.dk , eller tlf. 74608200.
Vi glæder os til at høre fra jer og ikke mindst se jer ;-)

Stadig mange sponsorer til vores dejlige hal.
Så kommer Freddy fra Superdæk i Padborg da lige med en lift her i weekenden så vi kan få ENDNU MERE dejligt teatergrej hængt i loftet. Og hvad skulle vi da gøre uden Jakobs store indsats og ildhu også i den forbindelse?
Det er altså skønt når der er forældre, og i det her tilfælde, tidligere forældre, der bare synes det er vigtigt med vores skole og vores hal.
Husk at støtte dem der støtter os.
Christian Duus

Fra bestyrelsen - arbejdsdage ny mulighed
Kære forældre – vedr. arbejdsdag i sommerferien 2018 (hvis du hellere vil afvikle den i januar!)
I sommeren 2018 skal alle forældre jo ligesom tidligere levere en dags arbejde med at vedligeholde, rengøre skolen – MEN faktisk har vi brug for at 10-20 mand HELLERE vil gøre det i januar 2018 og til gengæld få fri til sommer.
Vi mangler nemlig hårdt at få gjort hallen og gymnastiksalen færdig med lidt rengøring, maling, spartling og udeområder. Så det hele bliver endnu bedre for vores børn!
Vi sørger for opgavefordeling og materialer – I skal have noget værktøj med, det vender vi tilbage til.
Der vil være et bestyrelsesmedlem til stede for at hjælpe med at få arbejdet gjort godt og koordineret.
Lørdag den 13.1.2018 kl. 10-16
Søndag den 14.1.2018 kl. 10-16
Lørdag den 20.1.2018 kl. 10-16
Meld tilbage til maja@graenfri.dk  senest den 5.12.2017 hvis det passer jer godt – og hvilken dag. Det vil være en super hjælp!
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Christian Duus