»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: arbejdsgrupper - siden er sidst opdateret 17.06.18

» Rengøringsplan

Arbejdsgrupper

Bygnings- og IT-udvalg:
David Hansen (formand), Bjarke
Udvalget skal sørge for daglige/løbende småreparationer, pasning af udearealer herunder sportspladsen og foreslå større vedligeholdelses-/renoveringsarbejder samt holde udbygningsplanen ajour. Udvalget skal arrangere arbejdsdage. Udvalgsformanden er ansvarlig. De økonomiske rammer aftales på bestyrelsesmøder inden for budgettets rammer.

Legepladsudvalg
Formand Svenja
Vedligehold og udvikling af legepladsen.

Hal-festudvalg
Karina og Bettina Paulsen – sammen med byens foreninger.

Rengøring
Maia (skolesekretær)

Ansættelsesudvalg
Christian Duus, Rikke Festersen, Anja Karschulin, Svenja Kutsch, Anne Søndergård og ad hoc når det vurderes at være hensigtsmæssigt, en medarbejderrepræsentant.
Ved afskedigelse: Formand og næstformand kan af hensyn til fortrolighed og hastighed foretage afskedigelser, bortvisninger og advarsler.