»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: forside

Vi har:
høj faglig og differentieret undervisning
aldersintegreret undervisning
daglig læsebånd og fortælling
tysk og engelsk fra 0. klasse
faglig fordybelse
alle vikartimer dækkes af egne lærere
musik og teater & sport og sundhed

Der er:
valgfag fra 4.-9. klasse
lejrskole hvert år for alle klasser
en årlig fælles overnatning for hele skolen
trænerspireuddannelsen
nærhed, tryghed og fællesskab
tid til den enkelte elev
tæt samarbejde med forældre
skolebus


Sidst opdateret:18.1.2020


Grænseegnens Friskole
Præstevænget 12, Holbøl
6340 Kruså

Tlf. 74 60 82 00
mail:
info@graenfri.dk

CVR Skole: 33 74 20 29
Bank: reg.nr.
9737 kto.nr. 433 4558
Mobile Pay 61887

CVR Hal: 34 19 34 36

© 2015: hjemmesidens layout & aktualisering: Tina Gundesen
Hjemmesiden anvender IKKE cookies. Af statistikken fremgår brugernes IP-adresser.

 

 

Velkommen til Grænseegnens Friskole
Træf et aktivt valg for dit barn! Vores skole er Grundtvig-Koldsk med elever fra 0. til 9. klasse og med folkeskolens prøver. I tvivl, hvad det det betyder at være Grundtvig-Koldsk? Så læs her!

Nyhedsbrev uge 3

» se tidligere nyhedsbreve her

HUSK og vigtige datoer (obs. Der forekommer ændringer og tilføjelser i løbet af året):

Lån/leje af borde og stole samt sal og hal bedes altid aftales og bookes gennem Maja!!

Syng Spis Snak
Vi har været blandt de heldige 5 friskoler der er blevet optaget i Syng snak spis konceptet som kort beskrevet er arrangementer der ligger spredt ud over hele landet – ja hvor man synger spiser og snakker sammen – 4 om året.
De første 2 er nu planlagt. Hos os bliver det ifm byfesten en sangaften hvor temaet bliver historisk samt ifm Sct Hans hvor temaet bliver sommersange. I får meget mere at vide om det skønne projekt, når tiden nærmer sig selvfølgelig.

Skoleparathedsmøde
Jette og jeg har arbejdet på at planlægge indskrivning – og skoleparathedsmødet kommende mandag. Vi kommer til at snakke en hel masse sammen denne gang, i stedet for at høre på foredrag. Vi glæder os meget til at vende småstenene på vejen sammen med kommende forældre og ligeledes sammen finde gode veje fremad sammen.

100 dagsfejring
Jette har i dag fejret 0. klasses 100 dages skolegang med 100 gymnastik aktiviteter, 100 ordshistorie, 100 tingsudstilling og meget mere. En rigtig festlig dag og fed markering.  

Slangebesøg
Eddie (Celinas far) kom i denne uge forbi med en lille (stor!!) håndfuld af sine slanger – til stor interesse for alle Havklassebørnene – se billeder på facebook. TAK Eddie.

Trækronen
Der hersker ind imellem lidt tvivl om, hvem der nu er hvem af det gode personale, der slår deres folder i Trækronen. Der er sendt et billede af dem med nyhedsbrevet, og her på hjemmesiden skal du bare følge linket for "kontakt" og "Trækronen", så er der der! De beder inderligt om at I skriver beskeder til dem inden kl. 13.30 på deres mobil: 81 54 44 38, så de kan tage bedst muligt imod jeres børn kl. 13.45. – uden næsen i mobilen!! TAK
😊

Lige om lidt skal vi afholde vores ansættelsessamtaler – nærmere bestemt fra kl 15-19. De bliver rigtig spændende.

Januar
uge 3 - aflevering af køkkenudstyr - med stor TAK
20.1. - Indskrivningsmøde for nye 0. kl. - Skoleparathed
31.1. - Workshop bestyrelse

Februar
4.2. - Ledermøde på GF for hele Region Syd
uge 6 - teaterdage for udskoling
5.-6.2. - Kreadage for 0.-6. klasse FLYTTES til senere!
6.2. - Skolefest
21.2. - Fastelavn

Marts
9.-10. - Kreadage
18.3. - Generalforsamling - sæt allerede nu x i kalenderen, da vi som altid forventer jeres fremmøde denne dag, hvor vi bl.a. skal diskutere relevante emner i de forskellige faser - se invitationen!

God weekend!
Anne Søndergård