»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: forside

Vi har:
høj faglig og differentieret undervisning
aldersintegreret undervisning
daglig læsebånd og fortælling
tysk og engelsk fra 0. klasse
faglig fordybelse
alle vikartimer dækkes af egne lærere
musik og teater & sport og sundhed

Der er:
valgfag fra 4.-9. klasse
lejrskole hvert år for alle klasser
en årlig fælles overnatning for hele skolen
trænerspireuddannelsen
nærhed, tryghed og fællesskab
tid til den enkelte elev
tæt samarbejde med forældre
skolebus


Sidst opdateret:7.4.2020


Grænseegnens Friskole
Præstevænget 12, Holbøl
6340 Kruså

Tlf. 74 60 82 00
mail:
info@graenfri.dk

CVR Skole: 33 74 20 29
Bank: reg.nr.
9737 kto.nr. 433 4558
Mobile Pay 61887

CVR Hal: 34 19 34 36

© 2015: hjemmesidens layout & aktualisering: Tina Gundesen
Hjemmesiden anvender IKKE cookies. Af statistikken fremgår brugernes IP-adresser.

 

 

Velkommen til Grænseegnens Friskole
Træf et aktivt valg for dit barn! Vores skole er Grundtvig-Koldsk med elever fra 0. til 9. klasse og med folkeskolens prøver. I tvivl, hvad det det betyder at være Grundtvig-Koldsk? Så læs her!

Nyhedsbrev uge 14

» se tidligere nyhedsbreve her

OBS! Der er den 7.4. sendt nyere information ud mht. skolesituationen efter påske pr. mail.

Tak for godt og tæt samarbejde i de sidste 3 uger også. Jeg ved I har gjort alt, hvad I kunne. Sejt 😉 Lærerne har i hvert fald generelt siddet mere end meget ved deres computer og forberedt, hjulpet, rettet, tildelt nyt osv. Et kæmpe stykke arbejde, som fra min stol har set ud til at have fungeret godt, ikke mindst når I melder tilbage når vi rammer skævt og ellers bakker op og børnene får arbejdet og afleveret. Og det er næsten alle kommet i hus med 😊
Tak for de mange positive tilbagemeldinger og tilgange som lærerne har fået af jer. Det giver dem god energi til det fortsatte store og ikke mindst individuelle arbejde jeres barn i mange fag profiterer af i denne tid.
Trækronepersonalet har mødt børn, der har været flittige og faktisk superglade for lektiecafetilbuddet i denne uge – og frirummet til det på skolen.
Der ligger i morgen fredag en lille hilsen til ALLE børn på skolen med navn. Kik forbi den orange aula mellem 7 og 19 og tag din egen lille opgavestak med, samt din påskehilsen fra skolen der ligger øverst. I stakken ligger også for de fleste af jer opgaver som først skal laves i uge 16 – efter påske. Nu må I holde fri for en tid.

Lektiecafe efter påske
Der har ikke været brug for nødpasning i denne uge. Vi har derfor brugt ugen på at undersøge udkommet af at tilbyde lektiecafe til enkelte elever, som vi voksne mener kunne have stor glæde ved. Det er et tilbud vi har givet og vil give efter påske, et tilbud som vi dog har klare og store forventninger om, at I tager imod, når I bliver kontaktet omkring tilbuddet efter påske! I er selvfølgelig også selv velkommen til at kontakte klasselærer desangående, hvis ikke vi har henvendt os.
Vores erfaring fra denne uge har lært os, at det vil være mest optimalt om børnene møder kl. 8-12. Det vil give tid til at nå det hele og rum til at kunne fordybe sig og samtidig tid til de nødvendige pauser. Er de ældste færdige før kan de jo cykle hjemad – eller gå i gang med næste dags lektier eller det de mangler. De yngste (fase 0 og 1) leger udenfor til kl. 12 hvis der er tid til overs – eller så længe I har brug for at de bliver passet resten af dagen.  

Det vil være Trækronepersonalet, der primært vil være til stede og have opsyn/hjælpefunktion, men også en grad lærerne i de forskellige faser, der vil bistå. Der vil være flere børn fra egen fase, så der trods afstand alligevel vil føles lidt socialt samvær om arbejdet – og på gyngen i pausen. Vi prøver at gøre det så hyggeligt som muligt og træner selvfølgelig også koncentrationsevnen, så pisken svinges også blidt
😉
Vi søger selvfølgelig bedst muligt at overholde alle regler for antal, afstand, sprit mm. både ifm lektiecafe og pasning.

Nødpasning efter påskeDer vil helt sikkert efterhånden også være forældre der efter 3-4 uger nu ikke længere har mulighed for at trække på nære voksne, der kan fortsætte med at passe jeres børn. Derfor tilbyder vi selvfølgelig fortsat mulighed for nødpasning ( se regler herfor i sidste nyhedsbrev).
Jeg vil bede om en tilmelding til pasning for indskolingsbørn (0-3 kl.) og vil selvfølgelig blive nødt til at prioritere efter reglerne, hvis der kommer flere end vi har kapacitet til. Jeg vil bede om en tilbagemelding senest på mandag d. 6. april på mail til
anne@graenfri.dk  med angivelse af dage og tidsinterval for behov i uge 16.
Som udgangspunkt kan I regne med at jeres ønske kan opfyldes, hvis ikke I hører andet. Husk straks at melde, hvis der sker ændringer. Sker det i selve påsken vil jeg bede om en SMS på 20672705. Jeg åbner nemlig ikke dagligt min pc i selve påskedagene.   

9. klasse og eksamen
9. klasse trækker i morgen fredag deres fordybelsesområder, så de rettidigt kan komme i gang med at gøre sig klar til eksamen.
  

ELF
ELF samtaler udskydes til efter skole nedlukningens afslutning. I vil under alle omstændigheder få elevplanerne udleveret, når vi er retur igen. Lærerne sidder pt sideløbende og skriver på højtryk. Til den tid må vi se på, hvad der skal og kan afsættes tid til ifm samtaler. Det kan godt være, at der ikke tilbydes samtaler til alle, men kun udvalgte elever… Det ved vi ikke endnu. Vi må tage en ting ad gangen og finde gode løsninger for alle hen ad vejen, sådan som jeg syns vi plejer.

Til kalenderen:
April
6.4. - Frist for nødpasningstilbagemelding for uge 16
uge 14 - ELF Gopler udsættes
uge 16 og 17 - ELF Hulen udsættes
17.4. - Ravne: City of Education
22.&23.4. - ELF Ravne
27.4. - offentliggørelse af udtræk til prøven

uge 19 - skriftlige prøver
uge 19 og 20 - ELF Havet
uge 21 - Færdselsuge - færdselsdag onsdag
29.5. - LAN
uge 22 - Rul i faser
uge 23 - faseuge
3.-7.6. - Byfest
9.6. - fasedag
17.6. - fasedag
25.6. - fasedag
26.6. - sidste skoledag
uge 27 - Campuge - med spændende aktivitetstilbud til børnene :-)
uge 29, 30, 31 - Ferielukket i Trækronen

Med ønsket om en god påske!
Anne Søndergård