»Forside   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: forside

Vi har:
høj faglig og differentieret undervisning
aldersintegreret undervisning
daglig læsebånd og fortælling
tysk og engelsk fra 0. klasse
faglig fordybelse
alle vikartimer dækkes af egne lærere
musik og teater & sport og sundhed

Der er:
valgfag fra 4.-9. klasse
lejrskole hvert år for alle klasser
en årlig fælles overnatning for hele skolen
trænerspireuddannelsen
nærhed, tryghed og fællesskab
tid til den enkelte elev
tæt samarbejde med forældre
skolebus


Sidst opdateret:6.12.2019


Grænseegnens Friskole
Præstevænget 12, Holbøl
6340 Kruså

Tlf. 74 60 82 00
mail:
info@graenfri.dk

CVR Skole: 33 74 20 29
Bank: reg.nr.
9737 kto.nr. 433 4558
Mobile Pay 61887

CVR Hal: 34 19 34 36

© 2015: hjemmesidens layout & aktualisering: Tina Gundesen
Hjemmesiden anvender IKKE cookies. Af statistikken fremgår brugernes IP-adresser.

 

 

Velkommen til Grænseegnens Friskole
Træf et aktivt valg for dit barn! Vores skole er Grundtvig-Koldsk med elever fra 0. til 9. klasse og med folkeskolens prøver. I tvivl, hvad det det betyder at være Grundtvig-Koldsk? Så læs her!

Nyhedsbrev uge 48

» se tidligere nyhedsbreve her

Hørt i forbifarten på lærerværelset
Tina har fået kaninunger og moderen døde lige efter fødslen desværre, så gode råd er dyre – for hvordan skaffer hun mælk til de 4 små unger? Ane: ”Jeg er da med i en gedegruppe…. – jeg tjekker lige…” 😉

Farvel
Når det så er sagt, så har jeg en mere alvorlig nyhed. Gitte sagde desværre i fredags sin stilling op hos os til fordel for en lederstilling på Læk Danske Skole syd for grænsen. Det er vi naturligvis kede af, men samtidig vil jeg selvfølgelig også ønske Gitte tillykke med sit nye job – og rigtig god vind med de nye udfordringer.
Det har i denne uge naturligvis betydet fokus på arbejdet med at udfærdige gode planer på den korte sigt og selvfølgelig også på den lange sigt - for klart primært at sørge for at denne ændring går mindst muligt ud over jeres børns trivsel og undervisning.

Jeg har derfor i tæt samarbejde med lærerne lavet en god plan, som alle ansatte oplever, de kan være i frem til 1. marts, hvor vi helt sikkert forventer, at vi har fået ansat en ny. Vi planlægger i alle tilfælde at slå stillingen op her inden jul med samtaler i januar. Få kan nok træde til allerede til 1. februar. Men vi har jo teateruge og vinterferie, så vikarugerne tæller i alt kun 6.

Min konkrete plan
Alle Gittes matematiktimer
hos Huleløverne overtages af Ane, som jo tillige er klasselærer hos Løverne, og som også tidligere har undervist i matematik. Hun arbejder jo tæt sammen med Lars, som kender alle børnenes standpunkt, idet de to klasser oftest arbejder på tværs i matematiktimerne. Dertil kommer at Sandie kan være 3. lærer i flere af timerne ud over dem hun allerede har i forvejen i klasserne.
Alle dansktimerne i havklasserne tillægges nu støtte af Vicky, som kender hver og en derinde allerede. Gitte havde 9 lektioner i klasserne – støtten gives i denne periode i hele 20 timer! Lars fortsætter sammen med Christian som hidtil.
Vickys støtte i Huleklasserne overtages af Tanja, Sandie og Jette, som både kender børn og de fag de skal støtte i.  
Musiktimerne i Hav og Hule nedjusteres i de 6 uger til 1 time om ugen ved Ane. I den anden time de plejer at have, får de andre fag læst ved klassernes lærere.
Anes 7 AKT timer
nedjusteres en smule i disse 6 uger til fordel for støtte af andre i klasserne.
Ledelse af Trækronen overgår atter til Anne
Hvis jeg selv skal sige det, så syns jeg, at det er en rigtig fin plan både for børn og voksne
😉

Julebazar – i samlingssalen.
Vi ses til julebazaren i morgen. Vi slår dørene op for klargøring af boder kl. 11 og ellers foregår julehyggen fra 11.30- 14-30.
Husk der vil være mulighed for at købe et stykke brød, solæg, æbleskiver, kage, kaffe/øl/kakao, deltage i arbejdende værksteder: gran /gummi/træ/glanspapir og kiksekagehus mm, trække lodder i tombolaen eller fiskedammen, få dig rørt sammen med fitnisserne og ikke mindst lytte til dejlig julemusik med skolens trio live
😉
Kom forbi mig – også hvis du lige har nogle spørgsmål til omstruktureringerne.

Læg mærke til og nyd den nye udsmykning på samlingssalens ydervægge 😉

HUSK og vigtige datoer (obs. Der forekommer ændringer og tilføjelser i løbet af året):

December
7.12. - Julebasar, vi samler ind til Unicef. Husk også Juletræsfesten bagefter i HFIF regi
13.12. - Lucia
20.12. - Sidste skoledag 7.40-12.00, herefter pasning i trækronen

Januar
6.1. - første skoledag efter Juleferien
20.1. - Indskrivningsmøde for nye 0. kl.

De bedste hilsener fra os alle her på Grænseegnens Friskole 😊
Anne Søndergaard