»Forside   »Covid19   »Kalender   »Kontakt   »Om skolen   »Klasser   »Undervisning   »Praktisk info   »Arbejdsgrupper   »Links   »Nyhedsbreve   »Leje af Hal
du er her: forside

Vi har:
høj faglig og differentieret undervisning
aldersintegreret undervisning
daglig læsebånd og fortælling
tysk og engelsk fra 0. klasse
faglig fordybelse
alle vikartimer dækkes af egne lærere
musik og teater & sport og sundhed

Der er:
valgfag fra 4.-9. klasse
lejrskole hvert år for alle klasser
en årlig fælles overnatning for hele skolen
trænerspireuddannelsen
nærhed, tryghed og fællesskab
tid til den enkelte elev
tæt samarbejde med forældre
skolebus


Sidst opdateret:3.7.2020


Grænseegnens Friskole
Præstevænget 12, Holbøl
6340 Kruså

Tlf. 74 60 82 00
mail:
info@graenfri.dk

CVR Skole: 33 74 20 29
Bank: reg.nr.
9737 kto.nr. 433 4558
Mobile Pay 61887

CVR Hal: 34 19 34 36

© 2015: hjemmesidens layout & aktualisering: Tina Gundesen
Hjemmesiden anvender IKKE cookies. Af statistikken fremgår brugernes IP-adresser.

 

 

Velkommen til Grænseegnens Friskole
Træf et aktivt valg for dit barn! Vores skole er Grundtvig-Koldsk med elever fra 0. til 9. klasse og med folkeskolens prøver. I tvivl, hvad det det betyder at være Grundtvig-Koldsk? Så læs her!

Nyhedsbrev uge 27

» se tidligere nyhedsbreve her

TAK
Kære alle – sommerferien er allerede begyndt for enkelte – i hvert tilfælde for de fleste børns vedkommende - og fleres begynder lige om lidt. Vi lukker i alle tilfælde ned på skolen så snart I forældre i denne weekend har lagt sidste hånd på pensel, hammer, gibs plader og alt muligt andet praktisk.
Hvis I bare vidste hvor stor betydning jeres store indsats har for den daglige arbejdsglæde hos børn og voksne
😉 Jeres ihærdige indsats gør en mega stor forskel for alle os, der færdes rundt på skolen i det daglige. Hen på året kan skolen godt virke lidt trist i betrækket, men når I så har været forbi, så står skolen der og smiler os glad i møde igen. Det er også med til at give god og dejlig energi. Og I kan bare være SÅ stolte af de mange indsatser i hver især har gjort her de sidste sommerarbejdsdage igen i år. Jeres indsats betyder mere end meget. TAK og rigtig god og skøn sommer til jer alle.
Også TAK for det gode samarbejde både, når det går let, men også især når det kan blive svært ind imellem. Tak fordi I kommer her hen til en snak om tingene. Heldigvis får vi næsten altid løst udfordringerne ved at tale sammen og finde den fælles vej eller sten at tage afsæt fra. Det er altid det vi går efter.

Camp
Vi har i denne uge for 1. gang gennemført sommer camp – og jeg vil tillade mig at sige: med stor succes. Alle godt 40 deltagere har haft super gode dage både i hal, sal og på cyklen på skolen og i skoven. Jeg kan allerede sige nu, at står det til mig så er det ikke sidste gang vi tilbyder den slags aktiviteter 😉
Det har været en fornøjelse at følge Julie og Sines fine og gennembearbejdede planer gennemførelse af spring, dans, leg og gymnastik i hallen. Børnene har i den grad haft gejst og været i gang og haft en Disneyfest – bortset fra spisepauserne, hvor der bare skulle skovles energi ind… Mange har ovenikøbet fundet sig en ny ven. Det er da SÅ fedt.
Mountain bikerne havde i den grad glæde af den professionelle Michael Bremer og en meget entusiastisk Bent Testrup, der styrede alle MT bikerne igennem træning, cykelture og sjove makkerøvelser på skolens egen legeplads, egen skov, sportsplads, og ikke mindst rundt i Kelstrup plantage på MTbikebanen i skoven fredag, og som bestemt også var godt hjulpet af Tanja og Lars fra skolen. De gav den alle fuld gas børn som voksne
😉 Uheldigvis brækkede Tanja først på dagen i dag sit ben, men hun er jo SÅ sej og ved godt mod 😉

Nye skemaer
Jeg har jo lært hen ad vejen, at når jeg tror, at jeg ud fra bestyrelsesrammerne har arbejdet mig frem til at kunne give jer alle en dejlig gave, så er det ikke altid alle der syns at gaven var noget de havde ønsket sig, eller endda en gave de ikke brød sig om og hellere ønskede byttet til noget andet.
Men jeg vil på bestyrelsens vegne gerne give jer en gave igen. Jeg håber I vil tage godt imod den.  Lærerstaben har i den grad gået kreativt og positivt ind i gode løsningsmuligheder, som de alle kan se sig rigtig godt ud af. Alle anstrengelserne de sidste mange uger - alene for at gøre skoledagen, læring og det sociale samvær og udvikling for jeres barn endnu bedre – uden at ryste posen og finde på noget helt nyt, men med afsæt i det bedste fra det kendte. Jeg tænker altid, at alt hvad vi ændrer og forfiner skal integreres, fordi det er bedre end det vi har gjort indtil nu. De gode ting vi har set og lært skal altid om muligt gøres endnu bedre indenfor de givne rammer, som vi nu har på GF. Vi har tillige lyttet til mange af de gode tanker og observationer I også har gjort jer ifm. skoledagens længde, indhold og undervisning- og klassesammensætninger. Tiltag I også ønskede og beskrev i tilfredshedsundersøgelsen er således imødekommet yderligere.


Vi har taget udgangspunkt i de mange gode sider, der er ved de sammenlagte klasser, som vi har haft de sidste 2 år. Dertil har vi vægtet at klasserne også får timer for sig selv, så vi og børnene har mulighed for at ramme den enkeltes udviklingszone endnu skarpere end hidtil og dertil støtte klassetilhørsforholdet, som mange af jer har ønsket - sideløbende med kendskabet og samværet med børn fra flere årgange.
Vi har set at børnene agerer anderledes på en kortere dag. De koncentrerer sig rigtig fint til kl. 13. Vi ved ikke om det skyldes anden undervisningsform på skolen, kortere dage eller kvalitetstiden og roen i de fleste hjem her under Corona nedlukning. Men vi har valgt at agere på den indsigt vi har fået.
Vi har jo stadig vedtaget, at vi har en heldagsskole, så vi har lagt os i selen for at grundfag ligger om formiddagen og fordybelsesfag, som hen af vejen tænkes at blive kvartalsvise valgfag om muligt, de ligger over middag. Her skal der røres og gøres og selvfølgelig læres. Ikke altid kun det der står i fælles mål, men også hvad der står på børnenes og lærernes passionslister – og det kan ofte fint hænge sammen med fælles mål også.
Er man glad og vild med noget smitter glæden og interessen.
Men vi starter 1. kvartal med at vi har fastlagt, hvem der tilbydes hvad. Ikke mindst fordi vi har brug for overblik fra starten, for at sikre størst mulig succes, for der er her en del nyt for os alle. Jeg tror på at den opstart vil være den bedste start for alle, altså at vi har besluttet den del i første omgang – og selvfølgelig ud fra det vi tror, de allerfleste børn vil blive glade for og komme til at trives i. De vil her desuden være sammen i undervisningen med hele deres egen årgang og måske en yngre eller ældre årgang tillige.
For at skaffe tiden til fordybelsesfagene, er grundfagene tillagt minimumstimetallet. Derfor vil man kunne se, at fordybelsesfag også kan have sproglab, tifinger, it, tysk eller geogebra mm på skemaet, men det der arbejdes med, skal som udgangspunkt også være op fra stolen så vidt muligt
😊!!
I første kvartal tilbydes således motorik, fitness, lektiecafe, geogebra, 10finger, madkundskab, musik og meget andet. Gå selv på jagt i skemaerne.
Jeg håber i den grad at I vil glæde jer over, at det er lykkedes for Christian, som har lagt de fine skemaer i år, at imødekomme alle de ønsker vi har haft; og over at så mange af jeres ønsker og drømme om det bedste skoledagstilbud for jeres børn har kunnet lykkes, så langt hen ad vejen, og at det kan ske på baggrund af det kendte vi tog udgangspunkt i. De blå markeringer er undervisning klassevis – dertil kommer fordybelsestimer ligeledes klassevis!

Farvel
Jeg er superked af at Christina og Henrik i denne uge har valgt at melde Johan ud af skolen. Vi har været og er da stadig megaglade for dejlige Johan og hans forældre. Men vi får desværre ikke lov til at fortsætte samarbejdet. Derfor kan vi kun ønske hele familien rigtig god vind fremover. I skal vide at vores døre på skolen, altid står åbne for jer og samarbejdet med jer også fremover.

Goddag
Efter sommerferien – fra 1. august - skal vi helt klart sige goddag til en ny eller måske endda to nye medarbejdere i Trækronen, nu hvor Sonja er stoppet. Vi fik sagt fint farvel til Sonja i tirsdags, og jeg har gennem nogen tid været opsøgende mht. at finde en medarbejder der kan arbejde ca 10-12 timer om eftermiddagen i Trækronen og som elsker at være sammen med børn.  Det er ikke en helt let opgave at finde en til så få timer. Men i dag er det mundtligt kommet på plads. Jeg kan sige så meget her at vi givet får ansat Mona B. Lessow. Hun er kreativ og er desuden glad for at arbejde med børn i hallen, da hun eksempelvis i sin fritid træner håndbold. Desuden har vi mulighed for at kombinere ansættelsen med en ansættelse af Daniel Johannsen, der kan noget med at scate, spille fodbold og lave lovlig graffiti. De to vil til sammen i den grad tilføje en bredde for både piger og drenge til de allerede gode tilbud, der er i Trækronen, tænker jeg. Jeg forventer at de to fugle jeg lige nu har på taget også kommer ned i hånden inden start 1. august.
Derudover skal vi byde Karla velkommen i Bjørne 5. klasse efter sommerferien. Velkommen til Karla og familie.

Husk
3. juli kl 10
 -
Sidste frist for bestilling af burger til 1. skoledag. Hmmm vi plejer at være 200 der spiser sammen……. I kan nå det endnu mandag uge 32 men så ….
 

Sommerferie uge 27-28-29-30-31-32 (28-29-30- lukket i Trækronen)  – husk at vedligeholde læsningen…. Det er faktisk mega vigtigt 😉 Og så at slappe af 😊

Til kalenderen:

August

9.8. - 1. skoledag efter sommerferien planlægger vi som altid at starte med en skolefestgudstjeneste i kirken kl 9 – tid i hal og klasser fra 10-12 og fællesspisning – hjemmelavede burgere ved Bodil m.fl. kl. 12. Husk at sætte x i kalenderen søndag d. 9. august. Vi håber vi må være samlet i kirke og hal til den tid… 

September
uge 37 - Fælles lejrskole for hele skolen på Fyn – tirsdag til fredag. Hvem mon har lyst til at hjælpe med køkkentjansen? Tjek endelig arbejdsplanerne ud allerede. Bodil vil helt sikkert hjælpe med beregning af indkøb mm. Så det handler om at forberede morgenmad, gøre klar til madpakkesmørring og lave aftensmad 😊

Med ønsket om en god sommerferie!
Anne Søndergård